מטופלים חדשים

פגישה ראשונה

    • היכרות ובדיקה רפואית מלאה.
    • הסרת החששות המקדימות לטיפול על ידי הסבר מפורט של מהלך הטיפול.
    • בדיקה רפואית מלאה בדיקת צילומי הדמיה והפניות מרופאים אחרים.
    • סקירה ספינלאית, אבחנה הסבר על האבחנה ותוכנית הטיפול.
    • תחילת הטיפול והמלצות להמשך.
מה לצפות 
בפגישה ראשונה אעבור על המידע הרפואי הרלוונטי ואבצע את כל הבדיקות הפיזיקליות, הנוירולוגיות והאורתופדיות על מנת להגיע למקור הבעיה.
אסביר למטופל את הממצאים ותוכנית הטיפול ואתחיל במלאכה.
מומלץ להגיע עם כל המידע הרפואי שבידיכם, עם בגדים נוחים ולא מיד אחרי ארוחה כבדה.
כבר בפגישה הראשונה נתחיל בטיפול ומספר רב של מטופלים דיווחו על הקלה בכאב ובמגבלה בתנועה מיד אחרי הטיפול או 24 שעות מסוף הטיפול.